Hemşirelik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği

Ayşe BAYER, Salime Tarihçi DELİCE, Mustafa N. İLHAN, Mehmet Ali ERGÜN, Halim SONCUL
2.015 459

Abstract


Sağlık eğitimi almış insan gücünün en yoğun bileşenlerinden biri hemşirelerdir. Hemşireler bilgisayar kullanarak daha fazla bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı verebilir, sağlıklı/hasta bireyin eğitim ve danışmanlığını yapabilirler. Bu çalışmada, "Hastanelerde Hemşirelik Yönetimi (Gazi Üniversitesi Hastanesi Örneği)" projesi temel alınarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesindeki hemşirelik hizmetlerinde bilgisayar kullanımının araştırılması amaçlanmıştır.

Ankete katılan hemşirelerin gerek çalıştıkları bölümler gerekse bakımını üstlendikleri hasta sayıları dikkate alındığında bilgisayarla ilgili yeterli zamana sahip olmadıkları gözlenmiştir. Ayrıca, hemşirelerin bilgisayar teknolojisiyle yakından ilgilenmelerine karşın meslek yaşamlarında aldıkları bilgisayar eğitimlerinin yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Hemşirelerin bilgisayar kullanmaları ile ilgili önerileri ise şöyle belirlenmiştir; bilgisayarla ilgili eğitim verilmesi; bilgisayar sayısının artırılmasını ve hasta başı bilgisayar ve hasta bakımı ile ilgili programların olması.

Gerek tele-tıp uygulamaları açısından gerekse nanoteknoloji çağında verilerin bilgisayar ortamında girilmesi ve takip edilmesiyle birlikte zamandan kazanç sağlanabileceği gibi hasta tedavisinin takbiyle ilgili aksamalar da giderilecektir.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.